حامی

  صدای مرا از امن ترین نقطه زمین.از قسمتی ازبهشت خدابر روی زمین…از مشهدالرضا میشنوید.من اینجا درکنار فرشته هایی از جنس خدابرای دهمین سال متوالی که باهم زیستیم و وابسته شدیم و آرامش وشادی و غصه و تنهایی هامان رابا هم تقسیم کردیم و از هم یادگرفتیم و به هم یاد دادیم وچرخ زندگی را … ادامه خواندن حامی