Slider

در گلــپونه ها چه می گذرد؟ 

روز دختر روز ناز و نگاه خداست دخترم کاش بتوانم این را خوب برایت بیاموزم که زندگی چیزی نیست جز نقشی که ما خودمان بر قاب یک ایینه میکشیم .هر آنچه با دستانت بر جان این ایینه کشی همان بینی.خوبی هایت و یا مبادا بدهی هایی که روا کنی دخترم اینجا دیگر خانه توست .خانه […]

دنیای ناز دونه ها سوگل تمام عروسک‌هایش را دور خود چیده است برای هر کدام اسمی انتخاب کرده،او مادر همه آن‌هاست، یکی یکی موهایشان را شانه می زند وبر گونه هر کدام بوسه‌ای می زند عرشیا در گوشه ای دیگر ، نمایشگاه ماشین با ماشین هایش درست کرده … اسما میزبان شده و بهار را […]

روایت مشهد ، داستان دلدادگی و دلبستگی است روایت حرم امنی است که چونان پدری بخشنده، پناه بی پناهان و دردمندان است. موسسه خیریه گلپونه های رضا واقع در مشهد مقدس، از سال 1390و با شماره ثبت 3288 تحت نظارت سازمان بهزیستی
با انگیزه والای کمک به همنوع فعالیت همه جـانبه خود را جهت حمایت از کودکان بی سرپرست و ایتام 3 تا 6 سال آغاز کرده است.
در طـول 9سال فعـالیت، گلپونه ها ی رضا بـا راه اندازی فست فود دردونه ها هزینه های نگهداری فرزندان را تامین نموده است
خرسندیم که یـاری رسـان کودکان باشیم با حمایت دردونه ها ما را در این راه یاری نمایید

previous arrow
next arrow
Slider