حامی

 

صدای مرا از امن ترین نقطه زمین.
از قسمتی ازبهشت خدابر روی زمین…از مشهدالرضا میشنوید.من اینجا درکنار فرشته هایی از جنس خدابرای دهمین سال متوالی که باهم زیستیم و وابسته شدیم و آرامش وشادی و غصه و تنهایی هامان رابا هم تقسیم کردیم و از هم یادگرفتیم و به هم یاد دادیم وچرخ زندگی را گرچه باب میل نبود با تمام توان به سمت آمال و آرزوهامان کشیدیم و چرخاندیم و هم سو شدیم تا در این مسیر سبز و هموار پشتوانه گرم هم باشیم
من اینجا درکنار تمام فرشته هایی که تاامروزِ زندگیشان راخودشان انتخاب نکرده اند دست های هم را میفشاریم وبه سمت روزهایی میرویم که اتفاقا آن روزهارا به انتخاب خودشان رقم بزنند و از تاریکی و تنهایی ودل گرفتگی های دنیای کودکانه شان که شایسته اند زییاترین و روشن ترین باشند به یاری هم نجاتشان داده و رویای دلنشین تک تک کودکان ۳ تا۶ ساله ای که اینجاقسمتی اززندگیشان با مارقم میخورد با تمام عشق و امید به سرانجامی روشن رسانیم.و از نگاه مهربان شما بزرگوارانی که تاامروز لطفتان بر این عزیزان سایه گسترانیده میخواهیم که اگرقلبی از شما لرزیدونگاهی ازشما دزدیده شد به برکت آن نگاه پاک از حمایت این نوگلانِ تازه شکفته دست بر نکشید و هر روز بیش از دیروز در کنار ما و فرشته هایی که هرروز برای زندگی بهترتلاش میکنند باشید به مهر و آرامش و حمایتی از جنس عشق
باشد که در آینده ای که دور نیست
حاصل این عشق دختران و پسرانی بااعتماد به نفس،جسور و باانگیزه و پرازعشق باشند و ما و شما نظاره گرِ آینده ی روشنی که برای خودشان انتخاب کرده اند این پست توسط همکاران ما حمایت می شود Wigs

 

با حمایت دردونه ها حامی فرشتگان بی سرپرست گلپونه هاشوید

***خدایا به من توفیقی ده که یاری گر بندگان تو باشم …***

 

باهر بار تکمیل فرم حامی به یاری خداوندگارعشق و بندگان پر لطف ومحبتی چون شما انرژی و انگیزه ای مضاعف بر ما حاصل میشود که در ادامه این مسیر کمک حال ما و فرشتگانیست که علی رغم سن و سال کمشان عاشقانه ماراهمراهی میکنند
به امید اینکه بر محبت وعشق بی منت هرروز افزوده شود و عطر مهربانی این خانه را پر کند

سپاسگزار مهر بی منت شما

 

حامی کودکان بی سرپرست