پرداخت

[smartslider3 slider=”2″]

نیکی به دیگران وظیفه نیست ، لذتی است که به خوشحالی ، سعادت و سلامتی شما می افزاید

کمک نقدی به کودکان بی سرپرست و ایتام

مبلغ به تومان میباشد !

پرداخت آنلاین

 

حامی شوید

کمک نقدی به کودکان بی سرپرست و ایتام

واریز انلاین

دعای خیر کودکانمان بدرقه راهتان باد