خونمون

بلند می‌شوند، می‌نشینند، دراز می‌کشند، می‌پرند، آرام می‌گیرند، می‌دوند، می‌ایستند، تماشا می‌کنند، نفس تازه می‌کنند؛
فرشته کوچولوهای ما همهٔ این کارها را در یک روز می‌کنند.
آنها بازی می‌کنند، یاد می‌گیرند 
اینجا خانه گلپونه های رضاست
خانه 15 خواهر و برادر 3 تا 6 ساله دختر و پسر
در شهر امام مهربانی ها آقا امام رضا علیه السلام