خیریه مشهد

خیریه مشهد
روایت مشهد ، داستان دلدادگی و دلبستگی است.
روایت حرم امنی است که چونان پدری بخشنده، پناه بی پناهان و دردمندان است.
موسسه خیریه گلپونه های رضا واقع در مشهد مقدس، از سال  1390و با شماره ثبت ۶۵۶۷  تحت نظارت سازمان بهزیستی با انگیزه والای کمک به همنوع فعالیت همه جـانبه خود را جهت حمایت از کودکان بیسرپرست و ایتام 3 تا 6 سال  آغاز کرده است.
در طـول 9سال فعـالیت، گلپونه ها ی رضا بـا راه اندازی فست فود دردونه ها هزینه های نگهداری فرزندان را تامین نموده است

خرسندیم که یـاری رسـان کودکان باشیم ما را در این راه حمایت کنید
بودجه گلپونه هاچگونه تأمین می‌گردد؟
گلپونه های رضا سازمانی غیر دولتی، غیر سیاسی و غیرانتقاعی است و بودجه آن تنها از طریق درامد فست فود دردونه ها  تأمین می‌شود.

شما می توانید از روش های زیر کمک های خود را به موسسه گلپونه های رضا برسانید
– باخرید از فست فود و پیوستن به طرح حامی مشتری
-سفارش وعده غذایی به نفع ایتام که صد در صد سودش صرف بچه های موسسه گلپونه های رضا میشه
-تامین یک وعده غذایی بچه های کار
موسسه خیریه مشهدخیریه مشهد گلپونه های رضا
اینجا زندگی جاریست   گلپونه ها می ماند اگر شما کنارمان بمانید