دنیای گل دونه ها

به دنیای گلپونه ها خوش اومدید

زندگی شاید یک فیلم باشد!
یک فیلم بلند یا کوتاه…فیلمی که زمانش مهم نیست، کیفیتش مهم است…
از همان روز تولد شروع میکنیم به بازی!
بعضی از بازیگر ها از پیش انتخاب شده اند اما بعضی دیگر را خودمان انتخاب می کنیم…
در انتخاب نقش های مهم باید دقت کنیم چون ممکن است داستان فیلم را عوض کنند، فیلم را خراب کنند!
بماند که بعضی ها فقط سیاه لشکرند؛ بود و نبودشان فرقی ندارد…
نقش اصلی و قهرمان فیلم خود ما هستیم!
بعضی سکانس ها سخت هستند. هزار بار کات میشوند و هزار بار از نو باید آن را بازی کنیم…
گاهی فیلم زندگیمان خسته کننده و تکراریست و گاهی پر از اتفاق و هیجان…
پایان فیلم میتواند تلخ باشد یا شیرین فقط کاش فیلم زندگیمان بی معنی تمام نشود…
کاش تمام ما انسان ها در زندگیمان فیلمی بسازیم که اسمش ماندگار شود!

بازی گلپونه ها
چشن کودک گلپونه ها

فرشتگان دلبندمان
حق تان از سال های تکرار نشدنی کودکی خانه نشینی نیست
حق شما شاد زیستن و کودکی کردن است
و ما … هر انچه در توان داریم به پایتان میریزیم
تا سختی های این روزها خاطرات شیرینتان را مکدر نکند
چرا که شادی حق شماست…