مجوز ها

موسسه خیریه گلپونه های رضا از سال 1390 تحت نظارت بهزیستی با شماره ثبتی 3288 به مدیریت آقای سعید پیرایش نژاد با هدف نگهداری ایتام و کودکان بی سرپرست دختر و پسر 3 تا 6 ساله در مشهد مقدس – کیل آباد 77 – نبش فارغ التحصیلان 4 راه اندازی گردید

پروانه فعالیت موسسه: