همکاری افتخاری (داوطلبی)

همکاری افتخاری

یکی از بهترین نشانه های پایداری یک سازمان ایجاد نیروی های مولد و جوان از بدنه فعالیت های یک سازمان است

 

جهت اعلام همکاری در زمینه های نگهداری کودکان ، فعالیت در فضای مجازی ، سایت و سئو ، خدمات چاپ و راننده  با مرکز خیریه فرم زیر را با دقت تکمیل کنید