یلدا کودکان بی سرپرست مشهد 1400

به لحظه هایی می اندیشم که هنوز هیچ فرشته ای پایش را به این بهشت کوچک نگذاشته بود و همه چیز درسکوت میگذشت. یک به یک گل های خوش بوی این گلستان آمدند و جمع شدن و کنارهم گلپونه های باغ امام رضاشدند و دنیای ما را زیر و رو کردند. روزها ولحظه های تنهاییشان راگریستند و خندیدند و رقصیدند وزندگی کردند‌. و در یلداترین شب سال سخت برای آینده ای که دور نیست نگرانشان هستیم و یک دقیقه بیشتر دوستشان داریم ویک دقیقه بیشتر نگرانیم و یک دقیقه بیشتر حواسمان جمع است و یک دقیقه بیشتر از قبل به  حمایت شما از دردونه ها نیازمندیم…
شاید  یلداهای بعدی این فرشتگان رو به یاری مهر بی بدیل شما زیباترکنیم

 

باری دیگر همراهیم با پویش”غذای مهربانی” 

به وسعت پاییزی بی تکرار که به پایان می رسد وزمستانی گران که درپیش است

با احساسی سرشار از عطوفت و معرفت هم سفره یلدای کودکانی باشیم

که یلدا یک دقیقه تنها ترند…

برای همراه شدن در پویش اطعام کودکان کار و بی سرپرست  شهرعزیزخدا امام رضا منتظر حضور بی بدیل شما عزیزان هستیم

جهت مشارکت در مسیرعشق باشماره های زیر تماس حاصل نموده ویا  از طریق پرداخت انلاین سایت اقدام نمایید:

05135025156

09023238957

پرداخت آنلاین