فرزندخواندگی

فرزند خواندگی بازی مورد علاقه دخترها “خاله بازیِ” اما فائزه عاشق ” مامان بازیِ” نه تنها تو بازی کردن بلکه همیشه مامان بچه هاست از اونجایی که بزرگترین دختر خونه مونه نسبت به خواهر و برادراش حس مسئولیت داره ومامان کوچیکترهاست امروز شاهد آخرین مامان بازی فائزه عزیزمون بودیم چون یک مامان مهربون اقدام کرده […]