آرشیو برچسب‌ها: بحران قرنطینه خانگی

کودکان بیسرپرست و قرنطینه خانگی هنوز مهدکودک‌ها و مدرسه‌ها در پی شیوع کرونا تعطیل‌اند.حال باید بتوانیم  با کودکانی که کرونا مجبورشان کرده در خانه بمانند، بهتر تا کنید. ما همیشه با کار کردن برای بقا جنگیده‌ایم و حالا باید با کار نکردن برای بقا بجنگیم. باید در خانه بمانیم و این مساله‌ا‌ی اجتناب‌ناپذیر است. ما […]

“بلند می‌شوند، می‌نشینند، دراز می‌کشند، می‌پرند، آرام می‌گیرند، می‌دودن، می‌ایستند، تماشا می‌کنند، نفس تازه می‌کنند؛ فرشته کوچولوهای ما همهٔ این کارها را در یک روز می‌کنند. آنها بازی می‌کنند، یاد می‌گیرند و به مربیان خود کمک می‌کنند که جلوی گسترش کوویدـ۱۹ را با ماندن در خانه بگیرند. شما هم مثل فرزندان ماباشید، در خانه بمانید […]

در روزهای کرونایی حواسمان به فرزندانمان باشد قرنطینه خانگی کودکان بیسرپرست می خواهم الان کمک کنم در روزهای کرونایی حواسمان به فرزندانمان باشد در این روز‌ها با بحرانی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کنیم. به هرطرف که نگاه می کنیم صحبت از مهمان ناخوانده‌ای است، که سفرش را از چین به دور […]