آرشیو برچسب‌ها: دست های مهربان

پویش “یه وعده غذای مهربونی”، حمایت بچه های بی سرپرست بهانه ای برای باهم بودن، هرکه هستیم، هرکجا، بر سر سفره ای به پهنای شهر… میزبان سفره ای از جنس مهربانی باشد سفـــره ای به پـهنـای شــهر  ،حامی بچه های بیسرپرست خوشبختی گاهی در حمایت مالی ما از یکدیگر شکل می گیرد. لحظه هایی که با […]