آرشیو برچسب‌ها: طرح سرپرستی کودکان بی سرپرست

خبر داریم چه خبری… پسر داریم چه پسری☺️ پذیرش دومین پسر مرکزمون پذیرش دومین پسر در مرکز گلپونه ها ، بچه های بی سرپرست پسر  ⬅️با حامی شدن دردونه ها حامی فرشته های گلپونه ها شوید https://golponeha.com/حامی/ ❣️https://golponeha.com/پرداخت/ ? @golpoonehayereza راه های ارتباطی : golponehayereza@gmail.com 09023238957 05135025156 آدرس : وکیل آباد 77 – نبش فارغ […]

کمک به کودکان بی سرپرست و کمک به موسسه خیریه خدایا ما را برگردان به روزهایی که سلامتی اینقدر گریزپا نبود، که می‌شد لابه‌لای همین مشکلات و دغدغه‌های ریز و درشت، با خیالی آسوده فنجانی برداشت، چایی ریخت کنار پنجره‌ای ایستاد و در کمال اطمینان و آرامش، نفسی عمیق کشید… که می‌شد کسی را به […]