آرشیو برچسب‌ها: قرنطینه خانگی

کودکان بیسرپرست و قرنطینه خانگی هنوز مهدکودک‌ها و مدرسه‌ها در پی شیوع کرونا تعطیل‌اند.حال باید بتوانیم  با کودکانی که کرونا مجبورشان کرده در خانه بمانند، بهتر تا کنید. ما همیشه با کار کردن برای بقا جنگیده‌ایم و حالا باید با کار نکردن برای بقا بجنگیم. باید در خانه بمانیم و این مساله‌ا‌ی اجتناب‌ناپذیر است. ما […]

سرگرمی کودکان در قرنطینه در روزهای خانه نشینی که تاریخی برای پایان آن نمی توان تخمین زد، سرگرم کردن کودکان هم یکی از دردسرهای این روزهای ماست. قرنطینه و طولانی شدن آن، با محدود کردن تفریحات کودکان و معاشرت ها موجب شده تا این روزها کمی خسته کننده تر سپری شود. بهانه گیری ها و […]