آرشیو برچسب‌ها: مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست

لیست مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست مشهد آدرس و تلفن مراکز شبانه روزی مشهد برخی مراکز نگهداری شبانه روزی ایتام و کودکان بی سرپرست در مشهد که تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت دارند: 1- گلپونه های رضا » مرکز نگهداری کودکان 3 تا 6 ساله دختر و پسر به نشانی وکیل آباد 77 – نبش […]