آرشیو برچسب‌ها: مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست مشهد

کمک به کودکان بی سرپرست گلپونه های رضا مشهد… برفِ سفید و سرد، بهانه شد تا به دوستی ها دوباره دلگرم شویم. چه زمستانی قشنگی ست وقتی مهربانی هست… نعمت سردِ سفید و زیبایی از آسمان بارید و بر دلها نشست. پرنده ی دل دختران گلپونه ها دیر زمانی است در برف گیر کرده و […]

تاج گل های خیریه برای مراسمات ترحیم ، بنرتسلیت و تاج گل مصنوعی و …   تاج گل خیریه همدردی با یتیم و کوشش در زدودن آلام و رنجهای او عبادتی پرشکوه و خدمتی بس سازنده و انسانی است که رهبران الهی و آسمانی خود در این عرصه پیشگام و سرمشق جامعه بوده اند . بیایید به […]