آرشیو برچسب‌ها: مکان نگهداری بچه های بیسرپرست

خانه نگهداری بچه های بی سرپرست من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم پر دوست بر درش برگ گلی می کوبم روی آن با قلم سبز بهار می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست… بر آن شدیم تا با کمک گرمی دستانتان، گرمی‌بخش سفره های کودکان بی سرپرست ، کودکان کار و نیازمندان باشیم. […]