آرشیو برچسب‌ها: کرونا و بچه های بی سرپرست

سرگرمی کودکان در قرنطینه در روزهای خانه نشینی که تاریخی برای پایان آن نمی توان تخمین زد، سرگرم کردن کودکان هم یکی از دردسرهای این روزهای ماست. قرنطینه و طولانی شدن آن، با محدود کردن تفریحات کودکان و معاشرت ها موجب شده تا این روزها کمی خسته کننده تر سپری شود. بهانه گیری ها و […]

“بلند می‌شوند، می‌نشینند، دراز می‌کشند، می‌پرند، آرام می‌گیرند، می‌دودن، می‌ایستند، تماشا می‌کنند، نفس تازه می‌کنند؛ فرشته کوچولوهای ما همهٔ این کارها را در یک روز می‌کنند. آنها بازی می‌کنند، یاد می‌گیرند و به مربیان خود کمک می‌کنند که جلوی گسترش کوویدـ۱۹ را با ماندن در خانه بگیرند. شما هم مثل فرزندان ماباشید، در خانه بمانید […]