آرشیو برچسب‌ها: کمک به کودکان بی بضاعت

خبر داریم چه خبری… پسر داریم چه پسری☺️ پذیرش دومین پسر مرکزمون پذیرش دومین پسر در مرکز گلپونه ها ، بچه های بی سرپرست پسر  ⬅️با حامی شدن دردونه ها حامی فرشته های گلپونه ها شوید https://golponeha.com/حامی/ ❣️https://golponeha.com/پرداخت/ ? @golpoonehayereza راه های ارتباطی : golponehayereza@gmail.com 09023238957 05135025156 آدرس : وکیل آباد 77 – نبش فارغ […]