آرشیو برچسب‌ها: کمک مالی

کودکانی که در خانه کودکان موسسه خیریه گلپونه های رضا زندگی می کنند، کودکانی هستند که مستقیما از طریق سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی به این مرکز ارجاع داده شده اند. این موسسه  از الگوی شبه خانواده برای نگهداری کودکان بی سرپرست استفاده ‏می نماید. شبه خانواده، کانونی است که در آن، تعداد محدودی کودک […]