آرشیو برچسب‌ها: کودکان بیسرپرست مشهد

کودکان در حصار قرنطینه‌ خانگی در این روز‌ها با بحرانی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کنیم. به هرطرف که نگاه می کنیم صحبت از مهمان ناخوانده‌ای است، که سفرش را از چین به دور دنیا آغاز کرده و چند وقتی است که کوله بارش را در کشور ما پهن کرده و تمام […]

این شرایط برای بزرگ‌ترها غیر قابل تحمل شده چه برسد به بچه‌ها که همیشه عشق گردش و بازی در بیرون از خانه هستند… در این شرایط خواسته یا ناخواسته کودکان همچون عموم جامعه در معرض نگرانی، استرس و اضطراب ناشی از کرونا قرار دارند با این تفاوت که آنها روحیه لطیف تری دارند و در […]

خواهرکم ، همراه شبها و روزهای من ،سرم را بر شانه ات می گذارم تا برایت عمری آرزو کنم به بلندای محبت این لحظه آینده از آن من و توست فردا که بیاید و خورشید در آسمان بدرخشد ، پروانه ها بر روی شانه های ما خواهند نشست ما میخندیم و صدای شادی ما دل […]