آرشیو برچسب‌ها: کودکان بیسرپرست

کودکان در حصار قرنطینه‌ خانگی در این روز‌ها با بحرانی به نام کرونا دست و پنجه نرم می کنیم. به هرطرف که نگاه می کنیم صحبت از مهمان ناخوانده‌ای است، که سفرش را از چین به دور دنیا آغاز کرده و چند وقتی است که کوله بارش را در کشور ما پهن کرده و تمام […]

این شرایط برای بزرگ‌ترها غیر قابل تحمل شده چه برسد به بچه‌ها که همیشه عشق گردش و بازی در بیرون از خانه هستند… در این شرایط خواسته یا ناخواسته کودکان همچون عموم جامعه در معرض نگرانی، استرس و اضطراب ناشی از کرونا قرار دارند با این تفاوت که آنها روحیه لطیف تری دارند و در […]

خواهرکم ، همراه شبها و روزهای من ،سرم را بر شانه ات می گذارم تا برایت عمری آرزو کنم به بلندای محبت این لحظه آینده از آن من و توست فردا که بیاید و خورشید در آسمان بدرخشد ، پروانه ها بر روی شانه های ما خواهند نشست ما میخندیم و صدای شادی ما دل […]

در صورت تمایل به  کمک به کودکان بیسرپرست ، حامی ایتام و تامین غذا برای بچه های بی سرپرست با تقبل هزینه بچه های بی سرپرست حامی این کوچک فرشتگان شوید  حامی یعنی خیالت جمع که تنها نیستی… بیایید حامی تنها ماندگان شویم… با پرداخت حداقل 50/000 تومان در ماه حامی دردونه ها شوید و […]