آرشیو برچسب‌ها: کودکان بی سرپرست گلپونه های رضا

کمک به کودکان بی سرپرست گلپونه های رضا مشهد… برفِ سفید و سرد، بهانه شد تا به دوستی ها دوباره دلگرم شویم. چه زمستانی قشنگی ست وقتی مهربانی هست… نعمت سردِ سفید و زیبایی از آسمان بارید و بر دلها نشست. پرنده ی دل دختران گلپونه ها دیر زمانی است در برف گیر کرده و […]