آرشیو برچسب‌ها: یتیم و بی سرپرست

کودکان بی سرپرست را دریابیم لحظاتی در دنیای کودکان بی سرپرست شاید تا حالا کودکان یتیم و بی سرپرست و یا بد سرپرستی را دیده باشید که  دور از آغوش پر مهر مادر و نوازشهای ارزشمند پدر محتاج محبت از هر انسان نجیب و شرافتمندی هستند. کودکانی که بعضا در حسرت یک اخم و دعوای […]