آرشیو برچسب‌ها: یلدا ایتام گلپونه های رضا

یلدای فرشتگان بی سرپرست گلپونه ها با حضور مدیر و پرسنل گرامی مرکز گرد آمدیم؛ شبچره ای بود و آتشی گفت و شنید و قصه ونقلی ز سیر وگشت وقتی که بر شکفت گل هندوانه، سرخ در اوج سرگذشت یلدا شب بلند شب بی ستارگی لختی به تن طپید وبه هم رفت و در شکست. […]